• آموزش پداگوژی عمومی

پداگوژی هنر یا علم وجودی یک معلم است. این اصطلاح عمومأ به استراتژی ها یا راهبردهای آموزش مربوط  می شود، که برخی ها از آن به عنوان سبک یادگیری نیز یاد می کنند.


پداگوژی که در در لغتنامه ها از آن به معنی "روش آموزگاری"، "فن تعلیم"، "علم تعلیم" ترجمه شده، گهگاهی هم به عنوان استفاده صحیح از راهبردهای آموزشی در جریان فرایند یاددهی و یادگیری نیز تعریف می شود.


این دوره شامل سرفصل های زیر میباشد:
 • آشنایی با مفهوم آموزش و تاریخچه آن در ایران
 • آشنایی با مفهوم و اهداف پداگوژی و تاریخچه آن در ایران و جهان
 • شناسایی چرخه یا سیکل آموزش و عناصر تشکیل دهنده آن
 • توانایی تهیه و تنظیم برنامه آموزشی و درسی بر اساس داده ها
 • شناسایی اهداف آموزشی و حیطه های یاد گیری
 • آشنایی با استانداردهای مهارت و آموزشی
 • توانایی تهیه و تنظیم طرح درس
 • توانایی تهیه و بکار گیری وسایل کمک آموزشی
 • توانایی اجرای دوره های آموزشی
 • توانایی سنجش و ارزیابی از آموزش فراگیران

مشخصات دوره
مدت زمان دوره 2/5 ماه
ساعات آموزشی 96 ساعت
تعداد ساعت تئوری 59 ساعت
تعداد ساعت عملی 37 ساعت

آموزش پداگوژی عمومی

 • زیرگروه :  خدمات آموزشی
 • قیمت دوره : 900,000 ریال


ویژگی های دوره


برچسب ها: دوره, آموزشی, کوتاه, مدت مجازی, الکترونیکی, روشهای نوین تدریس